loading
Adana Çukurova Fuarcılık PERSONEL VE FİNANS

PERSONEL VE FİNANS

PERSONEL DURUMU:
 
Şirket birimlerinde; Toplam 4 (Dört) Personel Belirsiz Süreli (Daimi) İşçi ekip kadrosunda mesai harcamaktadır.
 

 
FİNANSAL DURUM ANALİZİ:
 
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ile 2018 yılında planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi birbiriyle uyum göstermektedir. Buda belirlenen stratejik hedeflerin doğru olduğunu göstermektedir. Geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak, şirketin yıl içindeki gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında analiz yapacak olursak;
 
                                                                           2017 Yılı                        2018 Yılı
Dönem Karı / Zararı:                                 714.166,46 –TL               756.731,81-TL
 
Dönem Net Karı:                                        568.016,38   -TL              562.462,22-TL
 
Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin maliki olan şirketimiz; işletmecisi olan Kiracımız Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş’den 2019 Yılında Aylık 279.021,02 TL + KDV           Kira Bedeli alınmaktadır.
 
Şirketimizin 2018 yılı Finansal Yapısı; Huzur haklarının sadece 100 TL (Yüz TL) olarak belirlenmesi, Yılın başında hazırlanan Bütçe Planlamasına bağlı kalınması, öngörülemeyen harcamaların önüne geçilmesi, sadece TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş’den Kira Geliri alan bir şirket olmaktan çıkılması ve bankada vadeli mevduat hesabı yaratılarak elde edilen Faiz Geliri kazancından ne kadar başarılı olduğunu bize rakamlarla göstermektedir.
 
Öngörülen risklere karşı uygulayacağımız Risk Yönetim Politikası ise; riskin erken saptanarak hızlı bir şekilde yönetimine başlanması ve rapor oluşturmadır. Verimlilik, gelir yaratma kapasitesi ve alan büyümesinde ileriye dönük riskler taşıyabiliriz.
 

PERSONEL VE FİNANS